Бул кимдин үнү, ыя?..

Dinara IБиздин Жокешке үжө азыртатан эле ийрелеңдеген узун өчүрөт тизилип, «Эй! Куто там кырайный?! Сыразу пашол вон!» деген айбаттуу үндөр кабат-кабаты менен угула баштады. Арасында эркек-танасы да бар, катын-калачы да бар. Кийинки кезде мамлекеттик ырасмий өчүрөттүн тынчын алган башкача бир голос пайда болду. «Голос Амеркамес», «Голос Европамес», «Голос Динар» дешти. Кайсы Динар деп сурагандарга, атырынан тааныгандар, чатырынан тааныгандар жооп беришти, Ыйсайва Динар депчи. Аныңар кимеле, тааныбайт экем десем, баягы, баягы Данчикти билесиңби, ошонун биринчи дамасы дейт, эй. Биринчи даманын аты Эва эмес беле, канистутсага дагы өзгөртүү киргиздиңерби десем, барып өзүнөн сурачы деп басып кетишти. Ошондо, айла жок өзүнөн сурамак болуп жумушуна бардым. Таанышы болосуңбу деп сурады эшик тоскон милиса. Жок дедим, өмүрү көргөн да, уккан да эмесмин. Тээтиги эң үстүңкү катарды көрдүңбү, ошол жерде унчукпай отурган даманы көрдүңбү, ошого бар деди. Учурашсам, мага да унчуккан жок. Би-ир топтон кийин гана, кайсы партиядан болосуң деди. Эгер мени кийинки шайлоодо депутат кылсаң, эки миллионду санап берем дейт. Кайсы валюта экенин тактаган жок. Мен да тактаган жокмун. Өзүмдүн партиям жок болгондон кийин тактап эмне кылам. Данчиктин аялы сомдон сүйлөмөк беле? Партиясы барлар тактап алышсын. Мен болсо өз партиям жок экенине ыза болуп, эки миллионду эстегенде куса болуп кетип бараттым, кетип бараттым…

Кимбайке