Майрамбек ОСМОНОВ, ырчы: «Ал жерге түшсө көлөкө, катының “на совсем” кетип калат бөлөккө”

Mayrambek– Мындан эки-үч жыл мурун казак менен кыргыз куда болуп, чоң бир ресторанда той берип калышты. Тойго келгендердин саны 200дөй казак, 250дөй кыргыз болуп 500гө жетти. Казактар Казакстандан курсагы чо-оң болгон тамада чакырышыптыр. А кыргыздар болсо мени чакырышкан. Негизи казактардын өпкөсү жок болот эмеспи. Тойду жакшы эле алып барып жатканбыз. Бир маалда бир казак жигит тамадага көп тенге кыстарды. Тиги ырыскыны көтөрө албаган тамаданын сөздөрү өзгөрүп: «Эй Майрамбек, казак эли аттын түгүндөй, аябай көп эле болот экенбиз. А кыргыздар аттын кашкасындай кичинекей эле болот экенсиңер» деди. Мен да атымды чаап «Бирок баурум, караңгы болобу, жарык болобу – адегенде аттын кашкасы көрүнөт, башкасы көрүнбөйт» десем эле кыргыздар ордунан тура калышып кол чабышты. Кыстарылган акчанын санын айтпай эле коеюн. Анын арасынан эки казак да келип мага тенге кыстарышты. Мен сүйүнүп кетип, курсагы чо-оң тамаданы «Андан көрө курсагыңды тарт» деп курсакка бир чапсам, ал «Эй Майрамбек, ушул курсак менен чыга албасам терекке, ушул жерде го береке» дейт, анда мен «Береке го береке, ал жер бир жерге түшүрөт көлөкө. Ал жерге түшүп калса көлөкө, катының «на совсем» кетип калат бөлөккө» десем эле отурган коноктор тура калып кол чаап жиберишти. Анан тыныгуу убагында «Казакты сойдуң! Казактын азабын бердиң» деп куттуктагандар тизилип калышты.

Мен экинчи антракттан кийин жаштарга тост берем. Антпесе тойдун аягында алар мас болуп калышып, тойду созуп жиберишет. Ошол эле тойдон адаттагыдай эле экинчи тыныгуунун башталышы менен жаштарга тост берген элем. Бир маалда таяк таянган кемпир келип «Тамада сенсиңби?» деди, «Ооба» десем «Мунуң кандай? Бул жерде кемпирлер отурса, жаштарга тост бересиң» дегенинен мен «Оо апа! Тост деген өлүм сыяктуу болуп, бирине эрте келсе, экинчисине кеч келет» десем эле, «Анда ушуларга бере бер кагылайын, бере бер!» деп кетип калды.

Кымбат Турдубекова