Articles Posted in the " алгачкы кыргыз жетекчиси " Category

  • Асыл адамдар: Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн

    Редакциядан: Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нуска кол жазмасы анын кызы Ленина Абдрахманованын колуна 1989-жылы тийген жана азыр да сакталып турат. Күндөлүк 1920-1930- жылдары жазылганына карабастан, биздин замандаштарыбыздын кызыгуусун жаратып келет. Анткени бул жасалмасыз, ачык-айрым жазылган, бир адамдын күнүмдүк турмушу, өз элинин чыныгы патриотунун, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында турган жетекчинин тагдыры. Биз бул баа жеткис, тарыхый күндөлүктү […]